Нашите потребители за ЛЕКСЕБРА - Атанас Атанасов, LawStore

Нашите потребители за ЛЕКСЕБРА

интервю с Атанас Атанасов, LawStore

"ЛЕКСЕБРА вече е основната платформа, чрез която проучваме съдебна практика по конкретни правни въпроси"

При решаването на кои проблеми във Вашата работа Ви помага ЛЕКСЕБРА?

С Lexebra следим най-новата практика на ВКС в реално време. По този начин актуализираме, аргументираме и „проверяваме в практиката“ съдържанието на всеки правен текст, който изготвяме.

Освен това Lexebra вече е основната платформа, чрез която проучваме съдебна практика по конкретни правни въпроси.

Как решавахте тези проблеми преди ЛЕКСЕБРА?

Преди да започнем работата си с Lexebra извършвахме редовен преглед основно на задължителната практика – тълкувателните актове на върховните съдилища и Конституционния съд.

Казуалната съдебна практика преглеждаме по повод проучвания на отделни правни въпроси или доколкото е поместена в бюлетините на върховните съдилища. Проблемът при нея е, че тя се публикува в правно-информационните системи почти без никаква обработка и филтриране. Това забавя процеса по проучване и прави цялостното преглеждане на нова практика изключително трудоемко и времеемко. В същото време правото се развива постоянно и като юристи трябва да следим както нормативните промени, така и тенденциите в съдебната практика.

Как Ви помага ЛЕКСЕБРА в работата с практиката на ВКС?

На първо място Lexebra ни помага да следим в реално време най-новите актове на ВКС. Можем да се запознаем с най-важната нова практика за 15-30 минути всеки ден и да я използваме непосредствено в работата си.

На второ място резюметата в Lexebra ускоряват значително прегледа на практика и ни позволяват да се фокусираме върху правните разсъждения на ВКС, а не върху техническите детайли по делото. От съществено значение е и, че екипът, който изготвя резюметата, са професионалисти, които се занимават с това от години.

На трето място начинът на представяне на информацията действително спестява 90% от времето, което е нужно за обработване, съхраняване и организиране на съдебната практика. На практика Лексебра извършва тези процеси, а ние като потребители имаме възможност да прегледаме тази внимателно подбрана практика и да я съобразим и ползваме в своята работа.

На четвърто място голяма част от работата по усъвършенстването на нашите издания е нещо, което наричаме „проверка в практиката“. През цялата година съпоставяме съдържанието на учебниците ни с най-новите тестове, казуси и съдебна практика. По този начин проверяваме и „насочваме“ съдържанието към нуждите на нашите читатели. Благодарение на Лексебра успяваме да правим това много по-задълбочено, качествено и системно.

Кои са нещата в ЛЕКСЕБРА, които Ви ограничават или пречат да работите максимално ефективно?

Едно от големите предимства на Lexebra е изчистеният и достъпен начин, по който представя задълбочена правна информация. Мисля, че във всички случаи това трябва да е приоритет в преценката при въвеждане на нови функции.

Мисля, че функционалността на Лексебра може да се подобри от гледна точка на потребителска персонализация и съхраняване. Харесва ми, че мога да подчертавам актове направо в система. Хубаво би било потребителят да може да поставя и собствени етикети (тагове) към актовете и резюметата и да си прави постоянни бележки закачени към тях. Всъщност подобна функционалност съществува в раздела документи, но се губи в момента, в който махна отметката „за четене по-късно“.

От гледна точка на съдържание може да се работи по наказателноправната част от системата т.е. по обработката на съдебните актове по наказателни дела.

Кои от функционалностите на ЛЕКСЕБРА смятате, че са най-полезни при прегледа и анализа на практиката на ВКС?

Експертните резюмета. Те обхващат правните разсъждения на съда от целия акт и ги дават в максимално удобна и изчистена форма – готови за ползване.

Линията на времето. Тя показва истински важните актове измежду десетките (а понякога и стотици) документи, които ВКС публикува всеки ден. Това „експертно филтриране“ позволява да сме в крак с цялата практика на ВКС и то всеки ден.

Търсачката и филтрите. Възможността да се филтрира практиката по отрасли и по законов текст, както и с оглед на основанието за допускане до касация прави всяко проучване много по-бързо и целенасочено.

Съхранението на документите. То дава възможност да преглеждам практиката за деня и да разпределя по теми и казуси документите, които ще ползвам по-късно.

27 август 2022 г.
гр. София

Вярваме, че времето е ограничен и краен ресурс, който има изключително висока цена

Ето защо, Лексебра предлага на потребителите си директен фокус върху най-съществената част от актовете на ВКС, спестявайки необходимостта от прочитането на близо 2/3 от тяхното пълно съдържание.

Ние ще подбираме, подчертаваме, анотираме и резюмираме най-важните актове, за да може да се запознавате с тях в рамките на 15 минути на ден. Разбира се, предлагаме Ви и възможност да влезете в желаната от Вас дълбочина и да работите с избрания от Вас обем и формат на актовете на ВКС, инвестирайки толкова време, колкото в най-голяма степен отговаря на Вашия работен режим.

Вярваме, че всеки, който цени времето си, ще оцени и Лексебра.