Абонаменти и цени

* Информацията, която съхраняваме, се отнася до персонализираните функционалности за потребителите: филтри, абониране за теми в линията на времето, маркиране на текстове, възможност за организация на документи по казуси и теми, история и запазване на търсения 

** Цените са без начислен ДДС до регистриране на Лексебра ООД по ЗДДС. 

*** Посочените цени са валидни от 01.06.2022 г. до промяната им в настоящата страница.

Вярваме, че времето е ограничен и краен ресурс, който има изключително висока цена

Ето защо, Лексебра предлага на потребителите си директен фокус върху най-съществената част от актовете на ВКС, спестявайки необходимостта от прочитането на близо 2/3 от тяхното пълно съдържание.

Ние ще подбираме, подчертаваме, анотираме и резюмираме най-важните актове, за да може да се запознавате с тях в рамките на 15 минути на ден. Разбира се, предлагаме Ви и възможност да влезете в желаната от Вас дълбочина и да работите с избрания от Вас обем и формат на актовете на ВКС, инвестирайки толкова време, колкото в най-голяма степен отговаря на Вашия работен режим.

Вярваме, че всеки, който цени времето си, ще оцени и Лексебра.