Нашите потребители за ЛЕКСЕБРА - адв. Шаркова

Нашите потребители за ЛЕКСЕБРА

интервю с адв. Мария Шаркова

"Лексебра има множество функции, които съкращават времето за проучване без компромис в резултатите"

При решаването на кои проблеми във Вашата работа Ви помага ЛЕКСЕБРА?

Аз съм практикуващ адвокат и докторант и Лексебра ми помага и в двете ми начинания. Особено важно за мен е да не губя твърде много време в проучване на съдебната практика. Досега не можех да си позволя да отделям по-малко време за тази важна част от работата ми, защото това би оказало влияние върху качеството й.

Лексебра има множество функции, които съкращават времето за проучване без компромис в резултатите. Позволява да се запазват намерените актове, да се обособяват тематично, да се добавят последващи, което с времето създава индивидуална база данни и още повече улеснява работата.

Как решавахте тези проблеми преди ЛЕКСЕБРА?

Бавно и с цената на допълнителен диоптър към очилата за четене. Правноинформационните системи, които съм ползвала, имат ограничени възможности за търсене и често като резултат излизат множество актове, които трябва да се прегледат един по един. Липсата на резюмета, подчертавания, заглавия пречат да се извърши бързо селектиране.

Често се налага да водя записки, да създавам таблици, в които да нанасям резултатите от търсенето, а това отнема допълнително време и ресурс.

Как Ви помага ЛЕКСЕБРА в работата с практиката на ВКС?

Изключително много ми харесва възможността да се проследяват различни тенденции в реално време, включително практиката на отделни състави.

На екипа на Лексебра е известна моята обсесия с медицинските деликти и експертната правна система много ми импонира. Успявам да допълня своята лична база данни чрез търсачките, да мониторирам висящи дела и да създавам тематични текстове, които проследяват какви и колко актове са постановени в даден период от време, по какви процесуалноправни и материалноправни въпроси са допуснати касационни жалби до разглеждане и какви отговори е дал съдът.

Кои са нещата в ЛЕКСЕБРА, които Ви ограничават или пречат да работите максимално ефективно?

Не съм се натъквала на такива досега. Разбира се, в началото ми трябваше известно време да се ориентирам, но това не ме затрудни. Всъщност колкото повече опознавам Лексебра, толкова повече улеснения за ежедневната си работа намирам. Ще дам един съвсем скорошен пример – при изготвяне на отговор на искова молба бях изправена пред проблем, с който не се бях сблъсквала и който не е специфичен точно за типа дела, които аз водя. Намерих отговор на въпроса си в практиката на ВКС точно за 10 минути.

Кои от функционалностите на ЛЕКСЕБРА смятате, че са най-полезни при прегледа и анализа на практиката на ВКС?

Аз изброих някои от тях по-горе. Ще обърна внимание на възможността за запазване на търсенията и създаване на тематични папки с информация. За мен като докторант това е много важно, защото често ми се налага да съчетавам тези мои проучвания с работата ми като адвокат.

Когато се натъкна на въпрос от изследователската ми дейност, мога да го съхраня на подходящо място и да се върна към него, когато сложа „докторантската си шапка“ след няколко дни. И обратното – при проучвания намирам актове, които са важни и интересни във връзка с висящи казуси, които трябва да реша и това ми помага да си отбележа и дори подчертая тези открития.

Преди Лексебра се налагаше да си записвам на определено място номера на дела и съдебни актове, а това е един доста непродуктивен начин за събиране на информация.

ноември 2022 г.
гр. София

Вярваме, че времето е ограничен и краен ресурс, който има изключително висока цена

Ето защо, Лексебра предлага на потребителите си директен фокус върху най-съществената част от актовете на ВКС, спестявайки необходимостта от прочитането на близо 2/3 от тяхното пълно съдържание.

Ние ще подбираме, подчертаваме, анотираме и резюмираме най-важните актове, за да може да се запознавате с тях в рамките на 15 минути на ден. Разбира се, предлагаме Ви и възможност да влезете в желаната от Вас дълбочина и да работите с избрания от Вас обем и формат на актовете на ВКС, инвестирайки толкова време, колкото в най-голяма степен отговаря на Вашия работен режим.

Вярваме, че всеки, който цени времето си, ще оцени и Лексебра.