Нашите потребители за ЛЕКСЕБРА - Адвокатско дружество „Георги Попов & Ко.“

Нашите потребители за ЛЕКСЕБРА

Георги Попов, Адвокатско дружество „Георги Попов & Ко.“

"С ЛЕКСЕБРА значително си намалихме тези препятствия и на екипа му остава повече време за същинската работа по поставената от клиента задача"

При решаването на кои проблеми във Вашата работа Ви помага ЛЕКСЕБРА?

Кантората ни е специализирана в обслужването на чуждестранни клиенти-инвеститори, като или се грижим за първоначалното им стъпване в тази част на Европа, или за гладкото развитие на вече „пристигнал“ бизнес. Работим и с множество партньори – адвокати и юристи, което ежедневно поставя на изпитание юридическите ни познания и аналитичните ни умения по повод на съдебни/арбитражни спорове, изникващи казуси при сделки, планиране на транзакции, правни анализи и т.н. Точно в тези моменти ЛЕКСЕБРА е много ценен помощник. Създателите ѝ казват, че тя спестява 2/3 от времето, но се е случвало да намираме насока за разсъжденията си или дори отговор (независимо дали позитивен или не) още в първите пет резултата. Което е фантастично, пести ресурси, а и почти никога не се случва при работата с друга подобна правно-информационна система.

С добавянето на практика, освен на ВКС, също и на ВАС, проучването на казуси и цялостната работата по административните спорове също се улесни осезаемо.

Как решавахте тези проблеми преди ЛЕКСЕБРА?

Предполагам като всички останали колеги – с ползване на други информационни системи и дълги часове на четене на практика по конкретно възникнал повод или в „свободното“ време, доколкото адвокатите изобщо имаме такова, ако искаме да сме в крак с торнадата от промени в нормативната уредба и още по-динамичната в някои отношения съдебна практика. Накратко – беше бавно, тежко и изморително. С ЛЕКСЕБРА значително си намалихме тези препятствия и на екипа му остават повече време и сили за същинската работа по поставената от клиента задача.

Как Ви помага ЛЕКСЕБРА в работата с практиката на ВКС?

Предполагам, че няма да изненадам никого като кажа, че резюметата на решенията и търсенето са двете неща, които правят работата толкова удобна и спестяваща време. Търсиш. Виждаш резултата. Четеш резюмето. Ако ти върши работа решението – супер! Ако не – продължаваш нататък и не губиш повече време. В забързаното време, в което живеем, такива улеснения са изключително полезни за адекватния и бърз анализ на конкретен казус и откриване на възможните решения.

Кои са нещата в ЛЕКСЕБРА, които Ви ограничават или пречат да работите максимално ефективно?

Може би липсата на връзка с конкретните нормативни актове е малко забавящо работата. Ако имаше такива връзки, работата с ЛЕКСЕБРА сигурно щеше да бъде още по-бърза. От друга страна, фокусът е върху съдебната практика и то на върховните съдилища, което вероятно ще се промени и е възможно да спадне качеството, ако екипът трябва да се занимава и с почти „ежечасните“ изменения в законодателството ни. Като цяло, не смятаме липсата на връзки към нормативните актове за съществен недостатък.

Кои от функционалностите на ЛЕКСЕБРА смятате, че са най-полезни при прегледа и анализа на практиката на ВКС?

Както споменах, качествено резюмираната практика пести изключително много време. От друга страна, ако не можеш да я намериш, тя не би ти била никак полезна. Така че, напълно заслужено може да се каже, че най-големите достойнства на ЛЕКСЕБРА са: i) много добре измисленият начин на търсене по различни критерии и комбинации от тях; ii) резюмирането на решенията, което пести безценно време; и iii) очевидно добрият екип на ЛЕКСЕБРА, който прави тези резюмета, за да са смислени и адекватни на действителното съдържание на решението, а не просто извличане на диспозитива на акта.

04 февруари 2024 г.
гр. София

Вярваме, че времето е ограничен и краен ресурс, който има изключително висока цена

Ето защо, Лексебра предлага на потребителите си директен фокус върху най-съществената част от актовете на ВКС, спестявайки необходимостта от прочитането на близо 2/3 от тяхното пълно съдържание.

Ние ще подбираме, подчертаваме, анотираме и резюмираме най-важните актове, за да може да се запознавате с тях в рамките на 15 минути на ден. Разбира се, предлагаме Ви и възможност да влезете в желаната от Вас дълбочина и да работите с избрания от Вас обем и формат на актовете на ВКС, инвестирайки толкова време, колкото в най-голяма степен отговаря на Вашия работен режим.

Вярваме, че всеки, който цени времето си, ще оцени и Лексебра.