Нашите потребители за ЛЕКСЕБРА - Адвокатска кантора Кинстелар

Нашите потребители за ЛЕКСЕБРА

Адвокатска кантора Кинстелар

"При структурирането на сделки ЛЕКСЕБРА ни дава възможност да преценим наличието на рискове, включително от изненадващи тълкувания на ВКС или ВАС"

При решаването на кои проблеми във Вашата работа Ви помага ЛЕКСЕБРА?

В международната адвокатска кантора Кинстелар използваме ЛЕКСЕБРА основно за три вида работа: (i) при извършване на правен анализ на дружества (напр. при продажби и придобивания на дружества, както и при финансирания), (ii) при структуриране на търговски сделки и (iii) при разрешаване на спорове пред съдилищата и арбитражните съдилища.

При извършаване на правен анализ на дружества, понякога срещаме проблеми, които нямат ясно решение и биха представлявали риск за клиента ни. С помощта на ЛЕКСЕБРА идентифицираме съдебна практика, която ни насочва какво е възможното решение на всеки такъв проблем и как да разпределим правилно риска между страните по сделката, за която се прави правният анализ. Това позволява сделката да се приключи без особени трудности, въпреки идентифицираните рискове.

При структурирането на сделки, информацията, която е налична в ЛЕКСЕБРА, ни дава възможност да преценим наличието на рискове, включително от изненадващи тълкувания на ВКС или ВАС.

По отношение на разрешаването на спорове, огромното количество съдебни решения на ВКС и ВАС, налични в ЛЕКСЕБРА, ни дават възможност да формулираме и обосновем допълнителни основания в исковите молби или допълнителни възражения в отговорите на исковите молби, което значително повишава шансовете ни за успех във всяко дело. Понякога намираме много неочаквани, но и много силни аргументи в тази съдебна практика, което е изключително полезно за нас.

Как решавахте тези проблеми преди ЛЕКСЕБРА?

Чрез други правно информационни системи. Търсенето по ключови думи в ЛЕКСЕБРА обаче е много удобно, а и наличието на резюмета на решенията ни спестява много време да преценим някое решение ще ни свърши работа или не.

Как Ви помага ЛЕКСЕБРА в работата с практиката на ВКС?

Резюметата на решенията на ВКС са много удобни. Те представят становищата по приложението на правото на ВКС като ги разделят на предпоставки и правило. Това ни позволява много бърз анализ на конкретния казус пред който сме изправени – веднага може да се прецени дали предпоставките посочени от ВКС са изпълнени или не. Това ускорява много аналитичния процес и спестява време.

Кои са нещата в ЛЕКСЕБРА, които Ви ограничават или пречат да работите максимално ефективно?

Единственото, което малко ни затруднява, е това е система само със съдебната практика, т.е. самите закони там ги няма. Това налага да използваме и други системи за да гледаме актуалните текстове на законите (напр. дали няма промени в тях), както и за всякакви свързани разпоредби.

Кои от функционалностите на ЛЕКСЕБРА смятате, че са най-полезни при прегледа и анализа на практиката на ВКС?

Възможността да се търсят решение по различни начини (чрез ключова дума, чрез законова разпоредба, чрез отрасъл на правото) е много полезна. Понякога, търсенето само по един начин не дава достатъчно релевантни решения и възможността да комбинираш различни начини на търсене значително подобрява резултатите от търсенето.

02 февруари 2024 г.
гр. София

Вярваме, че времето е ограничен и краен ресурс, който има изключително висока цена

Ето защо, Лексебра предлага на потребителите си директен фокус върху най-съществената част от актовете на ВКС, спестявайки необходимостта от прочитането на близо 2/3 от тяхното пълно съдържание.

Ние ще подбираме, подчертаваме, анотираме и резюмираме най-важните актове, за да може да се запознавате с тях в рамките на 15 минути на ден. Разбира се, предлагаме Ви и възможност да влезете в желаната от Вас дълбочина и да работите с избрания от Вас обем и формат на актовете на ВКС, инвестирайки толкова време, колкото в най-голяма степен отговаря на Вашия работен режим.

Вярваме, че всеки, който цени времето си, ще оцени и Лексебра.