Начало

Експертна правна система за съдебна практика

Спестява 2/3 от времето на своите потребители

Проблемът

Из стотиците машинописни страници

Практиката на ВКС и ВАС има ключово значение в работата на юриста. Всеки ден ВКС публикува над 50 нови съдебни акта, чийто обем често се измерва в стотици стандартни машинописни страници. Запознаването с тази практика и достигането до онази част от нея, в която се съдържа решението на нашия проблем, отнема огромно количество време.

Основни функционалности

Фокус

Лексебра се фокусира върху актовете на Върховния касационен съд, като поставя специален акцент върху решенията, които уеднаквяват съдебната практика или развиват правото, като тълкуват точния смисъл на правните разпоредби.

Основни функционалности

Съдебна практика в реално време

Лексебра проследява практиката на ВКС "в реално време", като всекидневно публикува и структурира конкретните въпроси и теми, привлекли вниманието на различните състави на ВКС.

Основни функционалности

Подредена ключова информация

Лексебра представя практиката на ВКС в два основни формата:

  • като документ, съдържащ пълния текст на съответния акт,

  • и като резюме, обобщаващо най-важната част на съответния съдебен акт и създадено от професионално ангажиран за целта редактор в системата.

Основни функционалности

Свързани правни въпроси

Лексебра подрежда практиката на ВКС по начин, който позволява лесно и бързо проследяване на сходни и свързани правни въпроси, включително като представя резултатите от различните търсения не само като поредица от актове, но и във формата на списък на конкретно формулирани въпроси.

Основни функционалности

Ефективни филтри и начини за търсене

Лексебра предлага множество различни филтри и начини за търсене, чрез комбинирането на които потребителите разполагат с бърз достъп именно до онези актове на ВКС, които ще им бъдат полезни в най-голяма степен.

Основни функционалности

Запазване на търсения и организирането им по казуси

Лексебра инвестира в иновативни функционалности за запазване на важни за отделния потребител търсения с възможност за тяхното последващо прилагане и актуализиране с оглед достигането до новопубликувани актове на ВКС.

Основни функционалности

Маркирате най-важните за Вас части в съдържанието

Лексебра осигурява възможност за персонализирано управление на съдебни актове, включително чрез маркиране на важните части в тяхното съдържание и чрез съхраняване на конкретни решения, свързани с определена тема или случай.

Иновативни функционалности

Изкуствен интелект за нова ера правни услуги

В Лексебра създадохме първият български изкуствен интелект, който ежедневно проследява съдебната практика и подчертава важни части от съдебните актове.

Вярваме, че времето е ограничен и краен ресурс, който има изключително висока цена

Ето защо, Лексебра предлага на потребителите си директен фокус върху най-съществената част от актовете на ВКС, спестявайки необходимостта от прочитането на близо 2/3 от тяхното пълно съдържание.

Ние ще подбираме, подчертаваме, анотираме и резюмираме най-важните актове, за да може да се запознавате с тях в рамките на 15 минути на ден. Разбира се, предлагаме Ви и възможност да влезете в желаната от Вас дълбочина и да работите с избрания от Вас обем и формат на актовете на ВКС, инвестирайки толкова време, колкото в най-голяма степен отговаря на Вашия работен режим.

Вярваме, че всеки, който цени времето си, ще оцени и Лексебра.

"При структурирането на сделки ЛЕКСЕБРА ни дава възможност да преценим наличието на рискове, включително от изненадващи тълкувания на ВКС или ВАС"

Кинстелар
Потребител на ЛЕКСЕБРА

"С ЛЕКСЕБРА на екипа му остава повече време за същинската работа по поставената от клиента задача"

Адвокатско дружество „Георги Попов & Ко.“
Потребител на ЛЕКСЕБРА

"Ползването на платформата спестява време в подготовката ми по определен правен проблем и ми дава сигурност в моята работа"

адвокат Цветелина Трайкова
Потребител на ЛЕКСЕБРА

"ЛЕКСЕБРА вече е основната платформа, чрез която проучваме съдебна практика по конкретни правни въпроси"

Атанас Атанасов, LawStore
Потребител на ЛЕКСЕБРА

"ЛЕКСЕБРА има множество функции, които съкращават времето за проучване без компромис в резултатите"

адв. Мария Шаркова
Потребител на ЛЕКСЕБРА

Често задавани въпроси

С какво ЛЕКСЕБРА се отличава от останалите решения за достъп до съдебна практика?

Какви хора са част от редакторския екип, който отговаря за съдържанието на Системата и изготвя резюметата. Имат ли юридически опит зад гърба си?

Чрез какви методи за плащане мога да заплатя своя абонамент?

Има ли специфични изисквания на устройството, което използвам?